PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, PROIZVODNJO IN PRODAJO, TRŽIČ D.O.O.
Predilniška cesta 16a, 4290 Tržič, Slovenija, tel: 04 5925 280, fax: 04 5945 161
e-mail: kontakt.p@siol.netwww.kontakt-p.si

O PODJETJU PROIZVODNJA STORITEV PRODAJA KONTAKT KAKOVOST

MENI

 O PODJETJU
 PROIZVODNJA
 STORITEV
 PRODAJA
 KONTAKT
 KAKOVOST

MALOPRODAJA

SEVALNE PECI


 

PONOVNI ZAGON POSLOVANJA PODJETJA
KONTAKT P d.o.o. (COVID-19)

Opis podjetja in projekta:

Smo podjetje z dolgoletno tradicijo, začetki segajo v leto 1970. Delujemo na obmejnem problemskem območju v občini Tržič. Glavna dejavnost podjetja je C 26.110 proizvodnja elektronskih komponent. Na lastnih strojih v svojih proizvodnih prostorih z dolgoletnimi izkušnjami proizvajamo raznovrstne kovinske, plastične sestavne dele in sklope ter izdelke široke potrošnje za končnega kupca.

V zadnjem letu nas je močno prizadela kriza COVID-19. S projektom ponovnega zagona poslovanja, katerega sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj smo uspeli zagotoviti polno delovanje podjetja, tako kot v obdobju pred krizo COVID-19. Dosegli smo vse temeljne cilje projekta in s tem ohranili vsa delovna mesta, z nakupom novih osnovnih sredstev pa posodobili poslovanje.


Vrednost projekta:

Skupna vrednost projekta je 189.096,02 EUR

Viri financiranja:

 • Sofinanciranje RS MGRT in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

     

  


Temeljni cilji projekta:

 • ponovni zagon in polno delovanje podjetja kot v obdobju pred krizo COVID-19;
 • ohranitev vseh obstoječih delovnih mest (13 delovnih mest) kot pred krizo COVID-19 vsaj za obdobje treh let in več;
 • zmanjšanje posledic izpada prihodka;
 • nadaljevanje proizvodnje vsaj za obdobje treh let in več;
 • izboljšani delovni in varnostni pogoji poslovanja.

Nova osnovna sredstva:

 • sončna elektrarna za samooskrbo na strehi

 • servo CNC podajalne naprave za podajanje trakov v stiskalnice

  

 • mazalne naprave za trakove, transporter odpadkov

 

 • kompresor

 • stroj za pranje, raziglenje izdelkov

 • računalniška oprema

               

   

ISO 9001:2015EMG Presses

NOSILCI ZA
SOLARNE SISTEME

©  Copyright www.kontakt-p.si. All Rights Reserved